Головна - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Академічна доброчесність

Акредитація

Психологічна служба

Запитати у керівництва

Вступ-2020

Бібліотека

Бухгалтерська служба

Телефонний довідник ЗВО

Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я Університету Григорія Сковороди в Переяславі був створений в 1987 р.
На сьогодні контингент студентів складає 735 осіб (із них 445 – на денній формі навчання, 290 – на заочній). На факультеті створена необхідна матеріально-технічна база: добре обладнані навчальні кабінети, науково-дослідні лабораторії, туристичні класи, ігровий, гімнастичний, атлетичний спортивні зали та стадіон. Активно діє спортивний та туристичний клуб.
Спеціальність, за якою здійснюється підготовка: 014 Середня освіта (фізична культура). Кваліфікація: вчитель фізичної культури, спеціалізація – методика туристичної роботи.

Відеотур Університетом

Перейти до вмісту