Факультет - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Факультет

Спеціальність «Фізичне виховання» була започаткована в 1986 р. з дня заснування Переяслав-Хмельницького філіалу Київського педагогічного інституту ім. О.М. Горького. Перші два набори абітурієнтів навчалися в складі педагогічного факультету (декан – тоді к.п.н. Калмикова Л.О.). Як окремий структурний підрозділ – факультет фізичного виховання був створений в 1989 р. Першим деканом був обраний – тоді к.і.н. Коцур В.П.

Навчальний процес забезпечують 17 кафедр університету. В аспірантурі університету навчаються аспіранти за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання фізичного виховання», 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт», функціонує навчально-методична лабораторія кафедри теорії і методики фізичного виховання під керівництвом професора Л.В. Волкова, в якій проводяться наукові дослідження з психофізіології та фізіології спортивного тренування. Серед випускників спеціальності «Фізичне виховання» понад 30 осіб стали кандидатами та докторами наук, працюють на посадах директора інституту, проректора університету, заступників декана, а Віталій Кличко та Олена Юрковська − Герої України. У 2008 р. на Кубку України серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації з легкої атлетики університет виборов ІІІ – місце. За рішенням журі Всеукраїнського огляду-конкурсу  на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України в  2009  та 2010 рр. університет посів ІІІ – місце. На  ІІІ – Спортивних іграх України серед вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації в 2012 р. університет здобув бронзову медаль.

В основу спортивно-масової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» покладено чітку систему психолого-педагогічного впливу на особистість студента, глибокі знання фізіологічних основ фізичної активності людини та методики спортивного тренування. Її завдання – формування здорового способу життя, відповідального батьківства й материнства, здатності протистояти негативним соціальним явищам. У контексті цього профільними кафедрами проводяться регулярні заходи з пропаганди здорового способу життя, спортивно-масові змагання тощо. Цілеспрямована робота колективу дає змогу формувати особистість громадянина, майбутнього фахівця, розвивати фізичне, психічне, соціальне й духовне здоров’я кожного студента, залучати студентську молодь до цінностей загальнолюдської фізичної культури та відродження національних традицій. Процес реалізації поставлених завдань мобілізував колектив університету на досягнення певних результатів.

На заняттях зі спортивно-педагогічного вдосконалення та у спортивних секціях, змаганнях та конкурсах підвищили свою майстерність всі студенти спеціальності «Фізичне виховання» і близько 45000 студентів інших спеціальностей. Було проведено понад 1500 різноманітних змагань для студентів та викладачів університету. Серед них особливе місце посідають легкоатлетичні змагання приурочені «Пам’яті декана факультету фізичного виховання, професора М.Т. Данилка», «Пам’яті завідувача кафедри фізичного виховання, доцента Ю.М. Лізньова», «Велопробіг до могили Т.Г. Шевченка м. Канів, приурочений пам’яті майстра спорту, доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту І. Г. Петренка» та ін. Спортсмени університету взяли участь у близько 6000 обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. За рішенням журі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України в  2009  та 2010 рр. університет посів ІІІ – місце. На  ІІІ – Спортивних іграх України серед вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації в 2012 р. університет здобув бронзову медаль.

На сьогодні контингент студентів складає 735 осіб (із них 445 –  на денній формі навчання, 290 – на заочній). На факультеті створена необхідна матеріально-технічна база: добре обладнані навчальні кабінети, науково-дослідні лабораторії, туристичні класи, ігровий, гімнастичний, атлетичний спортивні зали та стадіон. Активно діє спортивний та туристичний клуб.

Перейти до вмісту