Наукова робота - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Наукова робота

За остання п’ять років  захищено дві докторські дисертації:

Куйбіда В.В. «Розвиток природознавства на теренах України в ХVІІ – на початку ХХІ ст. : витоки, еволюція народної і наукової термінології» 07.00.07 – історія науки й техніки, 2012 р.

Пангелова Н.Є. «Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання» 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 2014 р.

Захищено кандидатські  дисертації:

Яхно Є.Г. «Комплексний розвиток фізичних і моральних якостей дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання», 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, науковий керівник  проф.  Пангелова Н.Є.;

Голуб В.А. «Реалізація принципів єдності фізичного та морального виховання на уроках фізичної культури у дітей молодшого шкільного віку», 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, науковий керівник  проф. Волков Л.В.;

Пангелов С.Б. «Організаційно-методичні передумови виникнення і розвитку фізичної рекреації як форми активного дозвілля людини» 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, науковий керівник  проф. Круцевич Т.Ю.;

Шамардін В.М. «Технологія управління системою багаторічної підготовки футбольних команд вищої кваліфікації», захищена в березні 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури» 24.00.02 – олімпійський і професійний спорт, науковий керівник проф. Волков Л.В.;

 Орлов О.І. «Методика навчання бойовим мистецтвам студентів вищих навчальних закладів», 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізичне виховання, основи здоров’я ), науковий керівник 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, науковий керівник проф. Волков Л.В.;

Чупрун Н.Ф. «Формування координаційних здібностей молодших школярів у процесі занять хореографією» 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізичне виховання, основи здоров’я), науковий керівник  проф.  Волков Л.В.

Самолюк А.А. «Формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах» 13.00.07 – теорія та методика виховання), науковий керівник, доц. Троценко В.В.

Кравченко Н.П. «Формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я в процесі туристсько-краєзнавчої роботи» 13.00.07 – теорія та методика виховання, науковий керівник, доц. Троценко В.В.

Отримали вчені звання доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання: Півень О.П., кафедри спортивних ігор: Коханець П.П., Троценко Т.Ю.,  кафедри фізичного виховання і спорту: Пивовар А.А., Потужній О.В., Поліщук В.В.

Студентська науково-дослідна робота.

У рамках студіювань наукових шкіл та кафедр факультету працюють студентські проблемні групи «Теоретико-методичні особливості дитячого та юнацького спорту» – (керівник, професор Л.В. Волков); «Вдосконалення психофізичної підготовки дітей дошкільного віку» – (керівник, професор Н.Є. Пангелова); «Теоретико-методичні засади виховання у підлітків та старшокласників особистісних позицій засобами туризму і краєзнавства» – (керівник, доцент В.В. Троценко). Результатами їх роботи є захищені дисертації, публікації в фахових журналах. Значний масив друкованих робіт опубліковано в збірниках Всеукраїнських студентських конференцій, які були проведені в університеті:

  • Актуальні проблеми розвитку спортивних дисциплін і туризму в закладах освіти : матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (14 квітня 2011 р., м. Переяслав-Хмельницький). – К. : Міленіум, 2011. – вип. 5. – 421 с.
  • Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер., 20-21 квітня 2011 р.. – К.: Міленіум. – 2011. – 216 с.
  • Актуальні проблеми розвитку спортивних дисциплін і туризму в закладах освіти : матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (27 квітня 2012 року, м. Переяслав-Хмельницький). – К. : Міленіум, 2012. – вип. 6. – 453 с.
  • Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер., 20-21 квітня 2012 р. – Переяслав-Хмельницький. – 2012. – 197 с.
  • Актуальні проблеми розвитку спортивних дисциплін і туризму в закладах освіти : матеріали VІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (16 травня 2013 року, м. Переяслав-Хмельницький). – К. : Міленіум, 2013. – вип. 7. – 487 с.
  • ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Технології здоров’язбереження в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи» (23 жовтня 2013 року) – спільно з Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка;
  • Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер., 18-19 квітня 2013 р. – Переяслав-Хмельницький. – 2013. – 282 с.
  • Актуальні проблеми розвитку спортивних дисциплін і туризму в закладах освіти : матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (16 травня 2014 р., м. Переяслав-Хмельницький). – К. Міленіум, 2014. – вип. 8. – 516 с.
  • Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту і туризму у закладах освіти : матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький). – К. : Лукашевич О.М., 2015. – вип. 9. – 148 с. 

Участь студентів у зовнішніх Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт

У 2008 н. р. призерам ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізичне виховання» стала Лілія Ковальчук – ІІІ місце (м. Луганськ, ЛДПУ (науковий керівник, професор Н.Є. Пангелова); призером Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт була Катерина Касатова – ІІІ місце (Національний університет фізичного виховання і спорту, м. Київ, 2008 р. (науковий керівник, професор Н.Є. Пангелова).

У 2012 н. р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фізичне виховання» (м. Переяслав-Хмельницький) ІІ місце посіла Еліна Федюк (науковий керівник, професор Н.Є. Пангелова); у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Київ) ІІІ місце посів Артур Свінціцький (науковий керівник, професор Пангелова Н.Є.).

У 2013 н. р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фізичне виховання» (м. Переяслав-Хмельницький) ІІ місце зайняв Олександр Бублей (науковий керівник, доцент Степаненко В.М.); у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Київ) ІІ місце зайняла Вікторія Бартовська (науковий керівник, професор Пангелова Н.Є.).

У 2014 н. р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фізичне виховання» (м. Суми) ІІІ місце посів Денис Цапук (науковий керівник, доцент Базилевич Н.О.).

У 2015 н. р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фізичне виховання» (м. Суми) ІІІ місце посів Денис Цапук (науковий керівник, доцент Степаненко В.М.); у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Суми) ІІІ місце посіла Ірина Красова (науковий керівник, професор Пангелова Н.Є.).

У 2016 н. р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фізичне виховання» (м. Суми) ІІ місце посів Денис Цапук (науковий керівник, доцент Степаненко В.М.); у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Суми) ІІ місце зайняв Денис Цапук (науковий керівник, професор Пангелова Н.Є.).

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в 2011-2013 рр. базовим навчальним закладом з проведення олімпіади за спеціальністю «Фізичне виховання» був визначений ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Уперше за часи незалежності України наш факультет запропонував і був розроблений новий блок завдань з біохімії фізичної активності, фізіології спорту інших фундаментальних дисциплін медично-біологічного циклу. Підготовка, організація і проведення олімпіади були схвалені і позитивно оцінені Міністерством та провідними фахівцями з фізичного виховання. Надалі і понині він є в змістовій частині програми олімпіади.

Перейти до вмісту