Харченко Наталія Анатоліївна - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Харченко Наталія Анатоліївна

Харченко Н.А.

Харченко
Наталія Анатоліївна

викладач,
лаборант

кафедри
медико-біологічних дисциплін і валеології з наукової роботи

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

кабінет № 406
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

rjabuha1@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 15 вересня 1982 р. у м. Тальному Черкаської області.

Навчання. В 1997 р. завершила навчання Тальнівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3. У 2004 р. з відзнакою закінчила магістратуру ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і отримала спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію вчителя музики,  методиста з виховної роботи, викладача музики у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, організатора освіти.

У 2009 р., працюючи на кафедрі, Н.А. Харченко закінчила факультет післядипломної освіти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та отримала диплом спеціаліста про перепідготовку за напрямом 7.010103. ПМСО. Біологія та отримала кваліфікацію вчителя біології, валеології, екології.

З 2012 р. Н.А. Харченко навчається в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. Під керівництвом професора Н.І. Коцур працює над темою наукового дослідження: «Становлення та розвиток анатомічних студій в Київському університеті св. Володимира
(40-і рр. ХІХ століття – 20-і роки ХХ століття)». Дисертаційне дослідження присвячене історико-науковому аналізу діяльності вчених у галузі анатомії Київського університету св. Володимира (друга половина ХІХ століття – 20-ті роки ХХ століття) та теоретичному і практичному значенні їх наукової спадщини. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 16 наукових працях.

Робота. З 2002 р. працює на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології, забезпечуючи супровід педагогічної та наукової роботи викладачів та студентів.

Суспільно-громадська діяльність. Вагоме місце в роботі Н.А. Харченко посідає організаційна робота та громадська діяльність. Вона є членом Європейської Асоціації наук з Безпеки (Краків, Польща). Приймає активну участь у народному аматорському фольклорному ансамблі «Троїсті музики», який є неодноразовим переможцем міжнародних, всеукраїнських  та обласних конкурсів та фестивалів. У її творчому доробку більше 300 виступів. За її ініціативою на базі ДНЗ № 9 «Сонечко» було організовано та проведено дитячий фітнес-фестиваль, в якому взяло участь більше 120 дітей дошкільного віку.

Коло наукових інтересів. До теперішнього часу Н.А. Харченко продовжує наукову і методичну роботу з актуальних проблем природничих дисциплін.

Основні наукові праці. Н.І. Харченко автор понад двох десятків наукових праць присвячених актуальним питанням фізіології, гігієни і безпеки життєдіяльності. Серед них навчальний термінологічний словник-довідник «Цитологія, гістологія, ембріологія» (2016 р.), навчально-методичний посібник «Безпека життєдіяльності» (2017 р.).

Навчальні дисципліни. Забезпечує викладання таких дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист».

За сумлінну працю та вагомі досягнення в практичній діяльності нагороджена подяками, грамотами та дипломами університету, міської ради та ін.

Перейти до вмісту