Міжнародна робота кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Міжнародна робота кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології

Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я > Кафедри > Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології > Міжнародна робота кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології

Викладачі та науковці кафедри активно співпрацюють із зарубіжними науковими і навчальними установами. Особливо плідною була впродовж останніх 10 років міжнародна діяльність кафедри з Європейською Асоціацією наук з Безпеки, координаційний центр якої знаходиться в м. Кракові (Польща). До складу Європейської Асоціації наук з Безпеки входять близько 500 членів з 24 країн, в тому числі 40 закладів. Завідувач кафедри, професор Н.І. Коцур входить до  складу наукової ради зазначеної установи та призначена заступником голови наукової ради від України. Персональними членами Асоціації є викладачі кафедри (доценти: Л.П.Товкун, Н.І. Годун, С.І. Горденко, О.А. Палієнко, ст. викладачі: К.С. Варивода, О.М. Миздренко, Ю.Л. Козубенко, Т.Ю. Єрічева,  викладачі М.А. Буц та Н.А. Харченко).

Президент Європейської Асоціації наук з Безпеки (секюритології) Лешек Коженьовські є Почесним професором кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології. Науково-освітня робота членів Асоціації здійснювалася в рамках запровадження освітніх проектів та здійснення наукових досліджень з безпеки життєдіяльності у різних її галузях. Асоціація реалізує свої цілі через: освітню діяльність, консультаційну діяльність, популяризаторську діяльність, видавничу діяльність, організацію наукових конференцій, навчання, організацію зустрічей і дискусій, обмін інформацією тощо. У рамках міжнародної співпраці в 2012 р. Лешек Коженьовські прочитав курс лекцій студентам історичного та природничо-технологічного факультетів  університету з  питань радіаційної безпеки, а в 2014–2016 рр. – з теоретико-методологічних основ секюритології.

У рамках співпраці із зазначеною Асоціацією упродовж 2016 та 2017 рр. проходило стажування викладачів кафедри в м. Краків (Польща) у галузі безпеки життєдіяльності та отриманням закордонних сертифікатів.

Плідна міжнародна співпраця має відображення у проведенні кафедрою, починаючи з 2011 р., щорічних Міжнародних науково-практичних  конференцій «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи», а також участі професора Н.І. Коцур у наукових зібраннях Європейського рівня: Міжнародній науковій конференції «Безпека в туризмі та рекреації» (Краків, 2010); Міжнародній науковій конференції «Детермінанти сучасної безпеки» (Глівіца, 2011); Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції «Методологічні проблеми дослідження керованих груп» (Вроцлав, 2012), Міжнародній науковій конференції «Європа безпечна: прогноз» (Дамброво-Гурніча, 2016).

Роботі VІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей та молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» (28–29 вересня 2017 р.) передувала наукова експедиція до 30-ти кілометрової Чорнобильської зони (12 вересня 2017 року), яка відбувалася в рамках Міжнародної співпраці з Європейською Асоціацією Наук з Безпеки (Польща).

Безпосередню участь у експедиції взяли представники польської делегації, серед яких секретар Європейської асоціації наук з безпеки Зенон Войтаніс (Польща), секретар Європейської асоціації наук з безпеки Томаш Валек (Польща), член Європейської асоціації наук з безпеки Зенон Невядомські (Мілан) та викладачі кафедри медико-біологічних дисциплін та валеології Л.П. Товкун, С.І. Горденко, О.А. Палієнко, К.С. Варивода, О.М. Миздренко, Т.Ю. Єрічева. Програма наукової експедиції до 30-ти кілометрової Чорнобильської зони включала: відвідування сіл Залісся і Копачі (огляд уцілілих будівель); проїзд повз дезактивований Рудий ліс на місці західного радіоактивного сліду від першого, найпотужнішого викиду від вибуху 4-го енергоблоку; відвідування м. Прип’ять, покинутого жителями понад чверть століття тому («чортове колесо», дитячий садок і школа, міський басейн р. Прип’ять, стадіон, кінотеатр «Прометей», пристань з затопленим причалом, будівлю міліції з СІЗО, будівлю міськвиконкому − перший штаб ліквідації наслідків аварії, готель «Полісся», де був спостережний пункт коректування вертолітних операцій над руїною 4-го реактора, лікарня, яка прийняла перших постраждалих від аварії та її ліквідації); відвідування Чорнобильської АЕС: меморіал біля адміністративного корпусу, Саркофаг − оглядовий майданчик, об’їзд навколо території ЧАЕС, їдальня ЧАЕС. Учасники наукової експедиції власними дозиметрами (радіометрами) проводили фіксацію даних за всім маршрутом відвіданих місць. Контрольні заміри проводилися в м. Переяслав-Хмельницький та м. Київ. Екскурсія також супроводжувалася фото- та відео- реєстрацією.

Викладачі кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології беруть активну участь у Міжнародних наукових конференціях за кордоном та публікують результати своїх наукових досліджень у закордонних виданнях. Зокрема, професор Н.І. Коцур виступала з доповідями на конференціях в Польщі, Росії, Швейцарії, Німеччині, Словаччині, Франції. У її наукового доробку понад 20 закордонних публікацій. Доцент Т.Г. Кебкало має 10 закордонних публікацій, доцент Л.П. Товкун – 4 закордонних публікацій, доцент Годун Н.І. – 2 закордонні публікацій, старші викладачі: О.А. Палієнко – 2 закордонні публікації; С.І. Горденко – 3 закордонних публікацій, О.М. Миздренко – 1 закордонна публікація.

Слід відзначити також участь викладачів кафедри у роботі зарубіжних наукових видань. Зокрема, професор Н.І. Коцур входить до складу редакційної колегії таких наукових видань: Innovative solutions in modern science, Paradigme of knowlege.

Кафедрою підтримуються міжнародні наукові зв’язки з університетами та організаціями світу («Навколишнє середовище без кордонів» (Франція), Жешувський університет інформатики і управління (Польща). Зокрема, професор Н.І. Коцур та доцент Л.С. Гармаш залучалися до роботи Міжнародної конференції з проблем туризму і рекреації (м. Жешув, Польща); Н.І. Коцур брала участь у Міжнародному семінарі з проблем наркоманії та її профілактики серед дітей і молоді в XXI столітті (м. Париж, Франція) та Міжнародній конференції «Вплив українців на розвиток освіти і науки в Росії» (м. Санкт-Петербург, Росія).

У 2003 р. кафедрою було організовано читання курсу лекцій з основ здорового способу життя для студентів викладачами США (Університет Північної Кароліни), а також з їх участю на кафедрі було проведено засідання «круглого столу», під час якого американські колеги поділилися досвідом впровадження здорового способу життя в навчальний процес.

Упродовж 2014–2017 рр. професор Н.І. Коцур бра активну участь в Міжнародному проекті «EcoBRU» (Ecologial Educacion for Belarus, Russia fnd Ukraine), який проходить в рамках ІV програми Європейської комісії ТЕМПУС. У рамках проекту «EcoBRU» на базі Латвійського університету (м. Рига)  21–26.02.2016 р. проходило стажування  професора Н.І. Коцур за програмою «Екологізація освіти: розробка та впровадження програм». Стажування відбувалося на факультетах економіки і управління та Академічному центрі природничих наук.

Під час стажування Н.І. Коцур ознайомилася із програмами орієнтованих курсів із екологічної освіти для бакалаврів та магістрів, їх змістовним наповненням та взяла участь в низці семінарів, проведених провідними науковцями Латвійського університету – доктором Юрісом Бендерсом,  асоційованим професором Джиною Діманте, деканом факультету біології Академічного центру природничих наук, доктором Нілсом Ростоксом та доктором цієї наукової установи Рітою Бірціною.

Програма стажування включала ознайомлення з наступними орієнтованими курсами: концепція екологічної освіти; екологічна хімія навколишнього середовища; оцінка стану навколишнього середовища (ОСО); екологічний менеджмент; екологічна економіка; екологічний дизайн, впровадження екологічних курсів; природничі науки в екологічному навчанні; кваліфікація майбутніх учителів в галузі природничих наук.

Проведене стажування в Латвійському університеті сприяло поглибленню знань з таких орієнтованих курсів як екологічний менеджмент, екологічна економіка, екологічна хімія, екологічний дизайн та ін., ознайомленню з програмами із зазначених курсів підготовки бакалаврів, магістрів та їх впровадженням в навчальний процес, навчально-методичним супроводом та інформаційним забезпеченням екологічних  дисциплін на факультеті економіки і управління та факультеті біології і хімії Академічного центру природничих наук, більш широкому розумінню економічних, соціальних і політичних аспектів охорони навколишнього середовища для сталого розвитку країни.

Таким чином, міжнародна діяльність професорсько-викладацького складу кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології спрямовувалася на обмін досвідом з науковцями Європейських країн (Польща, Німеччина, Словаччина, Франція, Болгарія, Латвія, Швейцарія) в галузі безпеки життєдіяльності, валеології, екології та поглиблення знань і удосконалення професійного рівня.

[vcfastgallery_mosaic fgm_layout=”fg_layout3″ fg_type=”magnific-popup” images=”999,998,997,996,995,994,993,992,991,990,989,988,987,986,985,984,983,982,981,980,979,978,977,976″]
Перейти до вмісту