Історія кафедри - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Історія кафедри

Кафедра заснована в 1989 році, як кафедра фізичного виховання. Першим завідувачем кафедри був кандидат біологічних наук доцент Геннадій Григорович Цибіз. З 1993 року по 1998 рік кафедру очолював Юрій Михайлович Лізньов. З 1998 року по 2006 рік завідувачем кафедри був Микола Петрович Шульга, доцент, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. А з 2006 року по 2010 рік кафедру очолював професор Джус Олег Миколайович. З 2010 року по теперішній час завідувачем кафедри є кандидат педагогічних наук, доцент Закопайло Сергій Анатолійович. Свою теперішню назву – кафедра спортивних дисциплін, ігор і туризму одержала в 2017 році.

Сьогодні, кафедра спортивних дисциплін, ігор і туризму – це базовий структурний підрозділ університету, що провадить освітню діяльність за спеціальністю 014.11 Середня освіта (фізична культура) факультету фізичного виховання та навчальної дисципліни «Фізична культура» на всіх факультетах університету, спортивно-масової роботи. Кафедра забезпечує здійснення всіх видів навчальної, методичної, наукової і виховної діяльності; підготовку наукових кадрів через аспірантуру; підвищення кваліфікації (стажування) викладачів; здійснення інших видів діяльності (організаційної, наукової, профорієнтаційної, господарської, міжнародної та ін.) відповідно до законодавства, Статуту університету, рішень колегіальних органів управління, наказів і розпоряджень ректора.

На кафедрі працює 35 досвідчених науково-педагогічні працівники. 16 мають науковий ступінь та вчене звання, один – професор, троє працівників мають почесне звання «Заслужений тренер України», один – почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

За період свого існування викладачами кафедри підготовлено більше 500 наукових публікацій, випущено більше 40 навчальних посібників та монографій.

Протягом кожного навчального року кафедра організовує та проводить близько 30 спортивних заходів та змагань, у яких беруть участь студенти всіх факультетів.

Перейти до вмісту