Кафедра спортивних ігор - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Кафедра спортивних ігор

kafedra_fizfak-new3

З 1986 по 1991 рр. викладання курсів з дисциплін: «Теорія і методика спортивних та рухливих ігор» забезпечувала кафедра фізичного виховання Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ ім. О.М. Горького. Кафедра спортивних ігор, як окремий підрозділ в структурі факультету фізичного виховання університету, була створена в 1991 р. З 1991 по 1998 рр. кафедру очолював: професор, кандидат педагогічних наук Джус О.М. У 1998 р. її перейменовано на кафедру спортивних ігор та атлетизму. Посаду завідувача кафедрою до 2004 р. обійняв доцент, кандидат педагогічних наук Кириченко Т.Г.

Внаслідок реорганізації структурних підрозділів вузу, шляхом об’єднання двох кафедр: спортивних дисциплін і туризму й спортивних ігор та атлетизму, вона отримала назву – кафедра спортивних дисциплін, ігор і туризму, яку з 2004 р. очолював кандидат педагогічних наук, професор Джус О.М. Після реорганізації структурних підрозділів університету (2011 р.), шляхом поділу кафедри спортивних дисциплін, ігор і туризму, була створена – кафедра спортивних ігор. Сьогодні її очолює професор, кандидат педагогічних наук Джус О.М.

Підготовку студентів за спеціальністю «Фізичне виховання» здійснювала кафедра фізичного виховання, яка була створена 16.12.1987 р. (наказ № 95-к). Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Пангелов Б.П. Кафедра теорії й методики фізичного виховання була створена у 1989 р. (наказ № 54-к від 31.08.89 р.). Її завідувачем був призначений кандидат біологічних наук, доцент Волков Л.В. У період з 2000 до 2004 рр. кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Пангелова Н.Є. За цей період кафедра пройшла акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та ліцензування ОКР «спеціаліст» і «магістр». З 2004 до 2014 рр. посаду завідувача обіймав доктор педагогічних наук, професор Волков Л.В., а з 2014 р. – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Пангелова Н.Є.

У 2011 р. її перейменували на кафедру теорії та методики фізичного виховання і спорту. Викладачі кафедри здійснюють керівництво аспірантами денної та заочної форми навчання за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). При кафедрі працюють студентські наукові гуртки, результати досліджень яких регулярно висвітлюються в збірнику студентських наукових праць «Актуальні проблеми розвитку спортивних ігор, спортивних дисциплін і туризму у закладах освіти». Наукові пошуки викладачів кафедри інтегруються довкола кафедральних тем «Сучасні технології фізичного виховання і спорту школярів» (науковий керівник Волков Л.В.) і «Теоретично-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дітей, підлітків і молоді в процесі фізичного виховання (науковий керівник Пангелова Н.Є.) та держбюджетної теми «Організаційно-методичні засади формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді України з метою комплексного розвитку особистості» (0113U000368).

КЕРІВНИЦТВО

Троценко В.В.

Троценко Валерій Володимирович 

кандидат педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри спортивних ігор

Особистий профіль »

ЗАСТУПНИКИ

Кривенко Ю.О.

Кривенко Юрій Олександрович

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Заступник завідувача з навчальної роботи

Особистий профіль »

Сембрат С.В.

Сембрат Сергій Васильович

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Заступник завідувача з наукової роботи

Особистий профіль »

СКЛАД

Степаненко В.М.

Степаненко
Володимир Михайлович  

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Заступник з навчально-виховної роботи

Особистий профіль »

Коханець П.П.

Коханець Петро Петрович

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Особистий профіль »

Погребний В.В.

Погребний
Віктор Володимирович

 старший викладач

Особистий профіль »

Курочкін В.Г.

Курочкін Віктор Григорович  

доцент

Особистий профіль »

PHD_7441

Юзковець Ірина Олександрівна

 викладач

Особистий профіль »

Кривенко Р.О.

Кривенко
Роман Олександрович  

 викладач

Особистий профіль »

Троценко Д.В.

Троценко
Дмитро Валерійович  

викладач

Особистий профіль »

Юрченко Е.І.

Юрченко Едуард Ігорович    

 викладач

 

Особистий профіль »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Костінська Ольга Миколаївна

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 2, поверх № 1, каб. 108.

 sportkaf@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту