Міжнародна діяльність кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Міжнародна діяльність кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я > Міжнародна діяльність кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Викладачі та науковці кафедри активно співпрацюють із зарубіжними науковими і навчальними установами. Укладені угоди з наступними установами:

  • Науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту Республіки Білорусь;
  • Національна спортивна академія імені «Васил Левскі».
  1. Науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту Республіки Білорусь.

Спільні дослідні роботи і публікації в наукових журналах обох університетів. Участь у семінарах, конференціях і наукових зустрічах. Обмін методологією, навчальними матеріалами і документами. Обмін інформацією, досвідом роботи, в тому числі методиками вищої школи, а також досвідом підготовки і перепідготовки висококваліфікованих спеціалістів. Проведення спільних фундаментальних і прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з урахуванням прав інтелектуальної власності у відповідності до діючого законодавства. Спільне видання наукових статей, тематичних збірників. Організація та проведення спільних конференцій, семінарів, тематичних симпозіумів.

  1. . Національна спортивна академія імені «Васил Левскі»

В сфері навчальної роботи: обмін досвідом організації навчального процесу; обмін навчальними матеріалами, підготовка та видання навчально-методичної літератури, монографій, посібників; обмін досвідом по створенню навчальних лабораторій.

В сфері наукових досліджень: проведення конкретних наукових досліджень згідно узгодженої тематики; спільна підготовка наукових доповідей, статей; спільна участь і проведення міжнародних наукових семінарів, конференцій.

В сфері культури: розвиток співпраці молодіжних організацій; організація туристичної та екскурсійної діяльності студентів та співробітників.

Результатами міжнародної співпраці є щорічні Міжнародні науково-практичні  конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти», які проводяться спільно з кафедрою спортивних дисциплін, ігор і туризму, починаючи з 2002 р. Конференції проходять згідно плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України за сприянням Українського філіалу міжнародної академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. У роботі конференцій регулярно беруть участь науковці із Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Росії, Болгарії, Узбекистану, Казахстану, Китаю, України. Матеріали конференцій опубліковані у спеціальних випусках фахового збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник», наукометричному виданні «Молодий учений».

Наукові пошуки викладачів кафедри неодноразово доповідались на  міжнародних наукових конференціях за кордоном та публікуються у закордонних виданнях. Зокрема, професор Н.Є. Пангелова була учасницею Міжнародної науково-практичної конференції з проблем туризму і рекреації (м. Жешув, Польща, 2001 р.); міжнародного конгресу «Історія фізичної культури і спорту народів Європи» (м. Ченстохов, Польща, 2018). У її наукового доробку понад 20 закордонних публікацій.

Кравченко Т.П. була учасницею науково-практичної конференції «Рухова активність і здоров’я» (м. Пореч, Хорватія, 2018 р.).

Слід відзначити також участь професора кафедри Троценка Валерія Володимировича і доцента кафедри Кравченко Тетяни  Петрівни у роботі VIII Українсько-польського / Польсько-українського форуму «Освіта для миру / Edukacja dla pokoju», який проходив 8–10 жовтня 2019 р. на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Кафедрою підтримуються міжнародні наукові зв’язки з університетами та організаціями світу: Жешувський університет інформатики і управління (м. Жешув, Польща) та Наукова академія імені Яна Длугоша (м. Ченстохов, Польща), зокрема, професор Н.Є. Пангелова залучалась до роботи Міжнародних конференцій з проблем туризму і рекреації; факультет кінезіології Загребського університету (м. Пореч, Хорватія), зокрема, доцент кафедри  ТМФВіС Т.П. Кравченко залучалась до участі у ХІV Міжнародної наукової конференції зі спортивної кінетики, а науковці з Хорватії стали учасниками Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму», яка відбулася 12-13 грудня в нашому університеті.

Міжнародна діяльність професорсько-викладацького складу кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту спрямована на обмін досвідом з науковцями європейських та азійських країн (Польща, Словаччина, Хорватія, Болгарія, Беларусь, Казахстан, Китай, Іран) в галузі фізичного виховання, рекреації та спорту та поглиблення знань і удосконалення професійного рівня викладачів і студентів.

Перейти до вмісту